Přeskočit na obsah

Reklamace

Formulář pro uplatnění reklamace

(Tento formulář vyplňte a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím.)

Adresát (prodávající):

Internetový obchod: www.krav-maga-shop.cz

Společnost: Marcel Lanta

Se sídlem: Fabiánka II./254, 760 01  Zlín

IČ/DIČ: 04697839

E-mail: marcel.lanta@krav-maga-zlin.cz

Tel: +420 607 080 196

 

Kupující:

Jméno a příjmení kupujícího: ………………………………………………………………….  

Adresa kupujícího: ………………………………………………………………………………  

E-mail kupujícího: ………………………………………………………………………………. 

Telefon kupujícího: ……………………………………………………………………………

 

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Datum objednání vadného zboží: ……………………………………………………………..

Datum obdržení vadného zboží: ………………………………………………………………

Číslo objednávky: ……………………………………………………………………………….

Reklamované zboží: ……………………………………………………………………………

Reklamované zboží vykazuje následující vady: (podrobný popis vady)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Požadovaný způsob vyřízení reklamace (zde je třeba požadovaný způsob vyřízení reklamace podrobně popsat. V případě žádosti o slevu z kupní ceny nebo při požadavku na odstoupení od smlouvy uveďte prosím i číslo účtu nebo způsob, jak má být kupní cena vrácena.

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Přílohou této reklamace je doklad o nákupu.

V………………………….  dne ………………………

                                                                                                          …………………………………

                                                                                                             Podpis kupujícího